Pages: | 1 |

Makedonski Merak
Makedonski Merak CD 012
Makedonski Merak
Makedonski Merak

TRACK LISTING:
1. Jas sum cisto Makedonce - 2 - Gori Balkan - 3 - Se sobrale komitite - 4 - Zemjo makedonska - 5 - 908 godina - 6 - Krusevska republika - 7 - Do tri mi puski puknaja - 8 - Narode makedonski - 9 - Ordan sedi na kulata - 10 - Makedonijo zalna le majko - 11 - Makedonki bilbiljanki - 12 - Za kogo ti cuti Dano liceto - 13 - Od umot se podizgubiv - 14 - Sevdalino maloj mome - 15 - Vrana konja javam jas - 16 - Pavle mi pie - 17 - Ajde ke te prasam - 18 - Para berit kiselec - 19 - Oro vodi Angelina - 20 - Prsten mi padna Neso/

Price: € 18.60
Price: € 10.00

Strune
Traditional Music from Macedonia - Straight from the Heart of Macedonia EUCD 2307
 Traditional Music from Macedonia - Straight from the Heart of Macedonia
Traditional songs and instrumental pieces from Macedonia, in varied, intricate and interesting rhythms, played on violins, accordion, tapan (drum), trumpet, guitar, bass. Information about Macedonian music, the artists and each piece in four languages.

TRACK LISTING:
1. Zajdi, zajdi, jasno sonce (alaj goro, alaj sestro) - Sun setting brightly (arr. & lyrics: Lj. Dimkaroski)
2. Ne pribiraj mila majko strojnici - Mother, don't look for a suitor (arr. & lyrics: Lj. Dimkaroski)
3. Sirak se Stojan razbole - Stojan falls ill (trad.)
4. Dvajspetorka - Dance in 25/8 rhythm (instr.) (trad.)
5. Gugutka guka - The pigeon (trad.)
6. Se zapali Mace planinata - Mount Maca is burning (trad.)
7. Marijo mori kumrijo - Maria - (arr. & lyrics: Lj. Dimkaroski)
8. Aj iznikna mi badem drvo - A tree has grown (trad.)
9. Makedonsko oro - Macedonian dance (instr.) (trad.)
10. Po drum odam maje e - Walking in the street (trad.)
11. Snosti si mila mamo - Last night, mother (trad.)
12. Blaguno deje e - Girl (trad.)
13. So maki sum se rodila - I was born in sadness (arr. & lyrics: Lj. Dimkaroski)
14. Nevesto, mori nevesto - Oh bride (trad.)
15. Se zapali pile Treno - A fire broke out (K. Petrovski)
16. Filizo, mome Filizo - Filizo (trad.)
17. Zlestosko - Dance from Zletovo (instr.) (B. Deskoski)
18. Ludo mlado sekerlija - Crazy young sweetheart (V. Dim ev)
19. Bre vodeni are - Hey, Miller (trad.)
20. Dra evka - Dance from Dra evo (instr.) (K. Petrovski)

Price: € 13.00

Various
Heart of the Balkans - Macedonian Wedding Songs EUCD 1894M
Heart of the Balkans -  Macedonian Wedding Songs
This compilation features some of the greatest artists in Macedonian folk music, such as the groups Makedonski Merak, Elita, Grupa Adžamii and the award-winning brass band Maleševski Melos, singers Petranka Kostadinova, Nikolina Kuzmanovska and Vidanka Djordjievska, Biljan Stojanoski as welll as Ilija Ampevski, a notable clarinetist of the young generation. Info in English, German and French.

TRACK LISTING:
1. Petranka Kostadinova: cerecna se od koren kornece (arr. Milan Zavkov) - 3:14
2. Krume Spasovski: Ergen odev (arr. Milan Zavkov) - 5:25
3. Vanco Tarabunov: ceni se Rado dodek' si mlada (arr. Vanco Tarabunov) - 3:05
4. Ilija Ampevski: Nevestinski precek (arr. G. Kostoski/I. Ampevski) - 4:17
5. Jordanka Smilevska: Nevesta platno tkaece (arr. Milan Zavkov) (instr.) - 4:58
6. Grupa Adcamii: Fati se boe (arr. Cvetanoski Ranko) - 4:08
7. Nikolina Kuzmanovska: Vo selo svadba golema (arr. Necat Zekirov/Malecevski Melos) - 4:07
8. Slavna Debarca: Pajova gajda (arr. Mite Jovanoski - Dcidci) (instr.) - 4:34
9. Biljan Stojanoski: Ajde civo li e ona devojce (arr. Milan Zavkov) - 5:23
10. Vidanka Djordjievska: Nevesto licna ubava (arr. Malecevski Melos) - 3:34
11. Krume Spasovski: Oceni me mamo cenet da odam (arr. Milan Zavkov) - 3:18
12. Makedonski Merak: Vranja konja javam jas (arr. Milan Zavkov) - 3:57
13. Ilija Ampevski: Kumov precek (arr. G. Kostoski/I. Ampevski) (instr.) - 5:04
14. Nikolina Kuzmanovska: Ajde, ajde mili sine oceni se (arr. Necat Zekirov) - 4:42
15. Slavna Debarca: Bella Rada (Goce Kasaposki/arr. Mite Jovanoski - Dcidci) - 5:37
16. Elita: Zete mili zete (arr. Elita) - 3:01
17. Makedonski Merak: Prsten mi padna neco (arr. Milan Zavkov) - 2:37
18. Malecevski Melos: Gavranovo pile (arr. Necat Zekirov) (instr.) - 4:20
19. Milan Kacarski: Puctanka (arr. Milan Kacarski) (instr.) - 2:58

Price: € 15.50
Makedonski Narodni Pesni I Ora SYN 575225
Makedonski Narodni Pesni I Ora
Macedonian Folk Songs and Dance

TRACK LISTING:
1. Ljiljano mome
2. Sal noc ne sum zaspalo
3. Hunovo
4. Pravo Dracevsko
5. Pletenica
6. Dedo mili dedo
7. Vardarska Pajduska
8. Ovcepolsko
9. Nevestinsko
10. Stipsko
11. Prvo ljubov
12. Gornoselsko
13. Svadbarsko
14. Lazi vere
15. Stipsko zapleteno
16. Blagino Kalajdzisko Mi se sobrale Baba Dzurdza Belasicko

Price: € 16.50
The Very Best of Macedonia EUCD 1822
The Very Best of Macedonia
Esma Redzepova, Aleksandar Sarieski, Biljan Stojanoski, Vaska Ilieva, King Naat Veliov-Kočani Okestar.

A compilation of the best-known Macedonian musicians and singers with a wide variety of traditional and modern instruments and intricate rhythms. The artists are: Esma Redzepova, Milan Zavkov (accordion), Biljan Stojanoski (traditional singer), King Naat Veliov - Kočani Orkestar (brass band), Vaska Ilieva (trad. singer), Brass Band Maleshevski Melos, Vidanka Djordjievska (trad. singer), Strune (trad. band), Aleksandar Sarieski (trad. singer), Ilija Ampevski (clarinet).

TRACK LISTING:
1. ESMA REDZEPOVA: Bolna Lezam (Simeon Atanasov/Esma Redzepova)
2. MILAN ZAVKOV: Gajdarsko oro (trad., arr. Milan Zavkov)
3. BILJAN STOJANOSKI: Ajde čivo li e ona devojče (arr. Milan Zavkov)
4. KING NAAT VELIOV - KOČANI ORKESTAR: Altın Oro (Naat Veliov)
5. VASKA ILIEVA: Son sonila Ordanica (arr. Milan Zavkov)
6. BRASS BAND MALESHEVSKI MELOS: Orkestarsko oro (trad., arr. Nešat Zekirov)
7. VIDANKA DJORDJIEVSKA: Aber dojde Donkeod kulata (arr. Milan Zavkov)
8. STRUNE: Dvajspetorka (trad.)
9. ALEKSANDAR SARIESKI: Zajdi, zajdi jasno sonce
10. BRASS BAND MALESHEVSKI MELOS: Nevestinsko oro (trad., arr. Nešat Zekirov)
11. ILIJA AMPEVSKI: Pembe, pembe
12. ESMA REDZEPOVA: Nema Fadje (Zahir Ramadanov/Oskar Mamut)

Price: € 13.00

Pages: | 1 |

SelectOr


  You can order material by phone or by E-mail. We garantee a quick delivery. Payment should be done after delivery (in €, US $, GBP)
AADS vzw - Resedastraat 8 - B9920 Lovendegem - tel.: +32 (0)9 372 96 35
© AADS - info: aads.vzw@telenet.be