Pages: | 1 |

Siwsann George
Cicio\'R Nenbren SDL 406
Cicio\'R Nenbren
Siwsann George is one of the most powerful traditional songsters to come out of Wales. This CD has a good all around sampling of traditional Welsh music, well worth getting and listening to again and again.

TRACK LISTING:
1. Adar Mn y Mynydd (The Little Birds of the Mountains) - 2. Y Gwew Fach (Little Cuckoo) - 3. Cn Merthyr (Merthyr Song) - 4. A Miner\'s Life - 5. Blodau\'r Flwyddyn (Flowers of the Year) - 6. Hen Ferchetan (Old Maiden) - 7. Hiraeth (Longing) - 8. Cn y Cardi (The Cardiganshire Man\'s Song) - 9. Cainc Yr Aradwr (The Ploughman\'s Tune) - 10. Titrwm Tatrwm - 11. Yr Hen WR Mwyn (The Dear Old Man) - 12. Yr Eneth Gadd Ei Gwrthod (The Rejected Maiden) - 13. Bachgen Bach O Dincer (Little Tinker Lad) - 14. Mae\'r Ddaear Yn Glasu (The Earth Is Becoming Green) - 15. AR Forre Dydd Nadolig (On Christmas Morn) /Clywch, Clywch (Hear, Hear) - 16. Llangollen Market - 17. Cn y Bugail (Son of the Goatherd) - 18. Lisa Ln (Fair Lisa) - 19. Marwnad Yr Ehedydd (The Lark\'s Elegy) - 20. Llongau Caernarfon (The Ships of Caernafon) - 21. Yr Insiwrans Agent (The Insurance Agent) - 22. Rhybudd I\'r Carwr (Warning to the Lover).

Price: € 18.00

Various
Celtic Folk from Wales EUCD 2222
Celtic Folk from Wales
A delightful and varied cross-section of Welsh music, with Carreg Lafar, Aberjaber, Meredydd Evans, Cr Seirion, Plethyn, Ar Log and more. The music ranges from famous Welsh male choirs, to folk songs, to ancient pieces played on traditional instruments and contemporary pieces with modern arrangements. Info about the groups, music and instruments. Original Welsh lyrics with English translations.

TRACK LISTING:
1. CARREG LAFAR: Ysbryd y Werin (Lovatt/Pearce) / Mae'r ddaear yn glasu (Antwn Owen-Hicks) - 5:08 Spirit of the people / The earth is getting greener
2. ABERJABER: 4 pieces from the "ap Huw" Manuscripts (instr.) - 3:32 Gosteg Dafydd Athro (The silence of Dafydd the teacher) Caniad Marwnad Ifan ab y Gof (Elegy song of Ifan, son of the blacksmith) Profiad y Botwm (The button's experience) ch. Cainc Gryffudd ab Adda ab Dafydd (The melody of Gryffudd son of Adda son of Dafydd)
3. MEREDYDD EVANS: Bachgen Bach o Dincer (trad., arr. Meredydd Evans) - 0:53 The little tinker boy
4. PARTI GAD: Deffrown, deffrown! (trad.) - 1:51 Let us awake!
5. CALENNIG: Ffarwel i Aberystwyth (trad., arr. Mick Tems/Pat Smith) (instr.) - 2:36 Farewell to Aberystwyth
6. CRASDANT: Huw's Dance (trad., arr. Crasdant) / Cwrw Da (trad., arr. Crasdant)/ Pibddawns Owen Huw (Ian Saveggar) (instr.) - 3:45 Good beer / Owen Huw's hornpipe
7. CR SEIRIOL: Ar Lan y Mr - 3:24 On the sea shore
8. PLETHYN: Seidir Ddoe (Myrddin ap Dafydd) - 5:30 Yesterday's cider
9. AR LOG: Cwrw Melyn / Y Dyn Meddw (trad., arr. Ar Log) (instr.) - 4:10 Yellow beer / The drunken man
10. MEIBION LLYWARCH: Tramwywn ar gyflym adenydd (Rhisiart Ddu o Wynedd/ arr. Dan Puw) - 2:14 Let us go on fast wings
11. MYNEDIAD AM DDIM: Wrth fynd efo Deio i Dywyn (trad., arr. Mynediad am Ddim) - 2:11 Going with Deio to Tywyn
12. SIN JAMES: Mwynen Merch (trad., arr. Sin James/G. Cynan/J. Thomas) - 3:53 The maiden's melody
13. SAITH RHYFEDDOD: Hyd y Frwynen / Rhuad Teirw'r Dyffryn (instr.) - 3:27 Length of the reed / The roar of the valley bulls
14. CR MEIBION TWM O'R NANT: Gwn Dafydd Ifan (trad., arr. Mair Beech Evans) - 1:35 Dafydd Ifan's gun
15. ELINOR BENNETT AND MEINIR HEULYN: Cader Idris (John Parry, arr. E.Bennett/M. Heulyn) - 1:29
16. SIN JAMES: Si Hei Lwli (trad., arr. Sin James) - 2:22 Lullaby
17. GWERINOS: Cefn Du (Emlyn Roberts) / Ymdeithgan Gwyr Dyfi (trad., arr. Gwerinos) / Y Derwydd (trad., arr. Gwerinos) (instr.) - 4:45 The black hillside / The march of the men of Dyfi / The druid
18. PLETHYN: Ffarwel i Blwy Llangywer (trad., arr. Plethyn) - 2:12 Farewell to the parish of Llangywer

Price: € 13.00
North Wales - Land Of Song ITV 592
North Wales -  Land Of Song
Starring: Ann Williamson, The Bill Garden Orchestra, Brythoniaid Male Choir, Eluned Pierce.

TRACK LISTING:
1. Longing for the Mountains (Hiraeth Am Y Mynyddoed) 2:39
2. We'll Keep a Welcome 3:18
3. Myfanwy 4:28
4. Watching the Wheat (Bugeilio'r Gwenith Gwyn) 3:35
5. Otem 4:17
6. Mountain Strem (Nant Y Mynydd) 2:45
7. All Through the Night (AR Hyd Y Nos) 3:03
8. Bells of Aberdovey (Clychau Aberdyfi) 3:41
9.Snowdon's Peak 2:39
10.Bless This House 2:25
11. Farewell to Liverpool Docks (Ffarwel I Ddociau Lerpwl) 2:48
12. United Wales (Cymru'n Un) 2:30
13. The Ash Grove (Llwyn On) 3:02
14. David of the White Rock (Dafydd Y Gareg Wen) 4:43
15. The Blackbird (Y Fwyalchen) 2:49
16. Amazing Grace 3:24
17. IsLand of My Fathers (Hen Wlad Fy Nhadau) 2:07

Price: € 16.00
Songs of Wales - Welsh Male Choirs EUCD 2145
Songs of Wales - Welsh Male Choirs
Award-winning Welsh male choirs present famous Welsh folk songs in traditional as well as modernised arrangments. Sung a cappella and with instrumental accompaniments. There are 'plygain' (carol) songs, work songs, drinking songs, hunting songs, love songs... Some lyrics, plus information about the each of the choirs and songs.

TRACK LISTING:
1. Yr Asyn a fu Farw - MEIBION LLYWARCH
2. Cn yr Hen Wyddeles - BOIS Y CASTELL
3. Myfanwy - CR MEIBION Y BRYTHONIAID
4. Cn y Cardi - PARTIR EFAIL
5. Rew-di-ranno / Mae nghariad in Fenws / Helar sgyfarnog - CR MEIBION CAERNARFON
6. Cn Crwtyn y Gwartheg - MEIBION LLYWARCH
7. Clychau Aberdyfi / Rhyfelgyrch Capten Morgan / Y deryn pur / Rhyfelgyrch gwyr Harlech - CR MEIBION DYFNANT
8. Nant y Mynydd - CR MEIBION Y BRYTHONIAID
9. Gwn Dafydd Ifan - CR MEIBION TWM OR NANT
10. Y Bore Ganwyd Iesu - PARTI CUT LLOI
11. Ffarwel i Blwy Llangywer - MEIBION LLYWARCH
12. Ffarm Fach - PARTI CUT LLOI
13. Ceinion Conwy - PARTIR EFAIL
14. Cainc yr Aradwr - MEIBION LLYWARCH
15. Dacw Nghariad - CR MEIBION PENDYRUS
16. Mintai briodas - CR MEIBION LLANGWM
17. Tramwywn ar Gyflym Adenydd - MEIBION LLYWARCH

Price: € 15.50
Trad Roots SAIN 24
Trad Roots
The passion and spirit of Welsh, Irish, Stottish and Breton traditional music.

TRACK LISTING:
1. Bullocks (Blazin Fiddles) - 2. Y Fwyalchen (Plethyn) - 3. The League Reel (Teada) - 4. Rag ar Plinn (Skeduz) - 5. Mympwy Llwyd (Crasdant) - 6. Puirt-a-berl (Dochas) - 7. Uaine Behag (Slide) - 8. Merch ei Mam (Sian James) - 9. Lay Dee at Dee (Filska) - 10. Morgan Jones (Bob Delyn) - 11.Kaz a Barh (Storvan) - 12. Jig Songs (Dervish) - 13. Ar Galv / Kas Ha Barh (Alain Pennec) - 14. Polkas (North Cregg) - 15. Pachpi (Loeiz Ropars) - 16. Twll yn y to (Ar Log) - 17. Pressed For Time (The Finlay Macdonald Band).

Price: € 19.00
Price: € 10.00

Pages: | 1 |

SelectOr


  You can order material by phone or by E-mail. We garantee a quick delivery. Payment should be done after delivery (in , US $, GBP)
AADS vzw - Resedastraat 8 - B9920 Lovendegem - tel.: +32 (0)9 372 96 35
© AADS - info: aads.vzw@telenet.be