Matti Goldschmidt
Shiru ha- Shir: Israeli Folk Dances Vol. 5 B 883
Shiru ha- Shir: Israeli Folk Dances Vol. 5
Buch mit Tanzanltg. zur CD Tlanim 1 (BestNr Syn 10838). German.

Volume 1, 2, 3 & 4 also available.

CD - 15.00

Dances:
1. Wena Wendlovu - 2. Encome - 3. Shaka Mamba - 4. Ushaka Phezu Kolwandle - 5. Uthe Ubhuti Asizomlanda - 6. Usuthu - 7. Ngomhla Wempi - 8. Amashiki! - 9. Izintombi - 10. Macheckers - 11. Hayisa - 12. Ngabekezela Kwashoni Ilanga - 13. Wasithela - 14. Sifa Sibancane - 15. Aniboyizobekha - 16. Sizoba Gwaza - 17. Kuyini - 18. Asakhe Ubudlelwana - 19. Nyama - 20. Wenduna - 21. Empini - 22. Uphi Mngane - 3:40 - 23. Baphi Abanyama Abamhlope - 24. Yeyi Wemnunzane - 25. Beletha Wantana - 26. Zezulu - 27. Ngingedwa Kubaba - 28. Asiphelele Namhlanje - 29. Yaze Yakhali - 30. Ilungelo Ngelakho - 31. Woza Nkululeko - 32. Awasozewafa Itshe Lentaba.


Product not available


  You can order material by phone or by E-mail. We garantee a quick delivery. Payment should be done after delivery (in , US $, GBP)
AADS vzw - Resedastraat 8 - B9920 Lovendegem - tel.: +32 (0)9 372 96 35
© AADS - info: aads.vzw@telenet.be